Kopczyński Stanisław

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Kopczyński Stanisław – ur. 10.01.1873 w Płońsku, zm. 11.07.1933 w Cieszynie. Lekarz-neurolog, działacz społeczny. W 1892 ukończył gimnazjum w Płocku. W 1897 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuował dalsze studia w Wiedniu i Berlinie. W 1899 został zatrudniony w klinice neurologicznej prof. Aleksandra Szczerbaka. Pracując jako lekarz wskazał na konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży opiekę higieniczno-lekarską. Członek Polskiej Macierzy Szkolnej. Założył w latach 1906-1907 w placówkach oświatowych uruchamianych przez organizację stanowiska lekarzy. Stworzył instrukcje i regulaminy opieki higieniczno-lekarskiej W latach 1901-1921 pracował jako lekarz w Szkole Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Napisał wiele prac z zakresu higieny szkolnej. W 1917 pracował jako naczelnik wydziału higieny szkolnej w Departamencie Zdrowia Publicznego. Rozpoczął tworzenie w kraju opieki higieniczno-lekarskiej w szkolnictwie. W 1920 przeniósł się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Został naczelnikiem wydziału higieny szkolnej i wychowania fizycznego. Uruchomił stypendium im. Grzegorza Piramowicza przy Warszawskim Towarzystwie Lekarskim dla lekarzy, którzy chcieli kształcić się w zakresie higieny szkolnej. W 1921 redaktor podręcznika zbiorowego Higiena szkolna. W 1924 stworzył skrót podręcznika z przeznaczeniem dla uczniów seminariów nauczycielskich. W 1928 został przewodniczącym Warszawskiego Towarzystwa Neurologicznego. Uruchomił kursy uzupełniające dla lekarzy szkolnych. Co miesiąc w latach 1903-1933 uruchamiał szkolenia dla lekarzy szkół warszawskich tzw. „czwartki po piętnastym”. W ich trakcie wygłaszano referaty z zakresu medycyny, higieny i pedagogiki. W 1933 opracował pracę zbiorową Higiena szkolna.


Źródła: K. Mitkiewicz, Kopczyński Stanisław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968; M. Demel, Nauczyciel Zdrowia: życie i dzieło doktora Stanisław Kopczyńskiego 1873-1933, Warszawa 1972; Dzieło samopomocy narodowej: Polska Macierz Szkolna 1905-1935, zebrał J. Stemler, przedm. Wł. Sołtan, Warszawa 1935; K. Mitkiewicz, Trzydziestolecie pracy dr. Stanisława Kopczyńskiego, „Zdrowie” 1930, R. 45, nr 23; Stanisław Kopczyński – patron naszej szkoły, https://www.sp220.pl/index.php/o-szkole/patron-szkoly/38-stanislaw-kopczynski [dostęp: 31.03.2022].