Fundacja „Wcześniak Rodzice – Rodzicom”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja „Wcześniak Rodzice – Rodzicom” – powołana w 2003, status organizacji pożytku publicznego uzyskała 04.05.2010. Prezesem fundacji został Tomasz Makaruk. Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rodzin, w których dzieci urodziły się jako wcześniaki (przed 36. tygodniem ciąży), pomoc i wspieranie rodziców wcześniaków, działalność charytatywna, działania informacyjne, edukacyjne, propagowanie wiedzy o wcześniakach. Cele realizuje przez m.in.: inicjowanie kontaktów między rodzicami wcześniaków, prowadzenie strony internetowej, wydawanie poradników, organizację szkoleń, prelekcji konferencji i seminariów, szerzenie specjalistycznej wiedzy dotyczącej wcześniactwa i przedwczesnych porodów, działalność edukacyjną, doradztwo, pomoc finansową, prowadzenie subkont, wypożyczanie sprzętu. W ramach wsparcia finansowego Fundacja płaci za leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. W 2005 nawiązała współpracę z Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. pozyskując środki na działalność statutową oraz przygotowała tłumaczenie pierwszego w Polsce poradnika dla rodziców wcześniaków (Preemies: The Essential Guide for Parents to Premature Babies, S. L. Madden et.al.). W 2008 w ramach Programu Mentor powstały Grupy Wsparcia dla rodziców nowo narodzonych wcześniaków działające w kilkunastu miastach w Polsce. Początkowo spotkania odbywały się wirtualnie, później w szpitalach z oddziałem neonatologicznym. Do 3.03.2023 w Fundacji działało 19 rodziców-mentorów. W 2009 Fundacja przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia EFCNI (European Foundation for the Care of New Born Infants). W 2022 włączyła się w pomoc dla Ukrainy, przekazując pieluchy dla wcześniaków, poradniki w języku ukraińskim oraz udostępniając informacje o procedurach zgłaszania dzieci wymagających leczenia i transportu z Ukrainy do Polski.

Źródła: Fundacja „Wcześniak Rodzice – Rodzicom”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018, Warszawa 2019; Fundacja „Wcześniak Rodzice – Rodzicom”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022, Warszawa 2023; Sprawozdanie finansowe za rok 2005, https://wczesniak.pl/wp-content/uploads/2011/02/images_dokumenty_nowe_sprawozdanie_fundacji_za_rok_2005.pdf (dostęp: 28.06.2023); Sprawozdanie z działalności Fundacji  „Wcześniak Rodzice – Rodzicom” za 2008, https://wczesniak.pl/wp-content/uploads/2011/02/images_dokumenty_sprawozdanie_fundacji_za_2008r.pdf (dostęp: 28.06.2023); Statut Fundacji Wcześniak, https://wczesniak.pl/dokumenty-fundacji/ (dostęp: 28.06.2023).