Cerańska-Goszczyńska Hanna

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Cerańska-Goszczyńska Hanna – ur. 24.02.1930 w Warszawie, zm. 18.08.2016 w Warszawie; pediatra. Propagatorka rozpoznawania płodności metodą objawowo-termiczną tzw. podwójnego sprawdzenia. Aktywistka ruchu pro-life. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Pediatrycznym Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1954-1964 asystent i starszy asystent w Miejskim Szpitalu Zakaźnym nr 3 w Warszawie. W latach 1964-1967 starszy inspektor w Ministerstwie Sprawiedliwości do spraw problematyki żłobków i przedszkoli więziennych. Od 1967 pracownik Wojewódzkiej Przychodni Medycyny Szkolnej w Warszawie: kierownik Poradni Fizjologii i Zaburzeń Rozwoju, kierownik Działu Konsultacji, dyrektor Przychodni (od 1969). Od 1968 pracownik Zakładu Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka. Od 1988 adiunkt, kierownik Zakładu Zdrowia Rodziny w Instytucie. W 1974 uzyskała II stopień specjalizacji z medycyny szkolnej. Uczestniczka fińskiego 3-miesięcznego stypendium (1974). Współzałożycielka (1989) i wielokrotna prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Uczestniczka kursu Centre International de l’ Enfance (1989). W latach 1991-1997 kierownik Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. Autorka i współautorka wielu prac m.in. Rozpoznawanie płodności (2009), Płodność i planowanie rodziny (2004), Karmienie piersią, powrót płodności, depresje, smutki po porodowe(1997), Vademecum turysty kolarza PTTK (1987). Wielokrotnie odznaczona, m.in.: Odznaka Przyjaciel Dziecka, Medal im. dra Henryka Jordana, Odznaka Zasłużonego Działacza TPD, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota odznaka Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Źródła: H. Cerańska-Goszczyńska, Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia – reguły interpretacji objawów płodności [w:] Rozpoznawanie płodności, red. M. Troszyński, Warszawa 2013; H. Cerańska-Goszczyńska, Wychowanie do odpowiedzialności za płodność [w:] Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”, red. E. Kowalewska, M. Wyszyńska, Human Life International – Europa, Warszawa 1998; dr E. Ślizień-Kuczapska, Troska o ciało i duszę kobiety w życiu dr Hanny Cerańskiej – Goszczyńskiej, http://kslpmazowsze.pl/2017/09/27-09-2017-dr-ewa-slizien-kuczapska-troska-o-cialo-i-dusze-kobiety-w-zyciu-dr-hanny-ceranskiej-goszczynskiej/ [dostęp: 16.01.2023]; Zmarła dr Hanna Cerańska-Goszczyńska wielki nauczyciel NPR, https://www.hli.org.pl/pl/artykuly/747-zmarla-dr-hanna-ceranska-goszczynska-wielki-nauczyciel-npr [dostęp: 16.01.2023].