Strona główna

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"
Logo słownika

Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku" jest efektem działań realizowanych w ramach projektu "Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku" realizowanego przez pracowników Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa Ministerstwa Edukacji i Nauki RP (NdS/547402/2022/2022). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Paweł Grata. Wartość projektu Wartość projektu i dofinansowania wynosi 412 850,00 PLN

Słownik będzie zawierał 1000 obszernych haseł prezentujących najważniejsze pojęcia, osoby, wydarzenia i instytucje z zakresu tematyki opieki nad dziećmi w perspektywie historycznej. Poprzez realizację w ten sposób postawionych założeń projekt będzie realizował liczne cele postawione w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa". Obok wskazanego wyżej rozwoju nauk humanistycznych będzie wspierał rozwój badań interdyscyplinarnych, których przedmiotem będą zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania historii społecznej, historii gospodarczej, polityki społecznej, socjologii oraz nauk o rodzinie. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystywane w edukacji przyszłych pracowników służb społecznych w Polsce, przyczyniając się do praktycznego wykorzystywania humanistyki do rozwoju edukacji, gospodarki i społeczeństwa. Projekt i jego efekty publikacyjne będą nośnikiem promocji idei polskości w tak ważnym dla trwania i rozwoju narodu aspekcie, jakim pozostaje opieka nad dziećmi.

Strona informacyjna projektu znajduje się pod adresem kulepszejprzyszlosci.pl

Ostatnie artykuły


WszystkieFinansowanie.png