Papuziński Stanisław

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Papuziński Stanisław – ur. 7.11.1903 w Łodzi, zm. 17.07.1982. Pedagog, organizator pomocy społecznej. W 1910 uczył się w polskim gimnazjum Józefa Radwańskiego. W połowie 1914 wstąpił do harcerstwa. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do armii gen. Józefa Hallera. W 1921 zdał maturę i podjął studia pedagogiczne i polonistyczne w Wilnie (1921-1923). Pracował jako korepetytor i nauczyciel w szkole wieczorowej dla młodzieży. W 1922 powrócił do Łodzi. Pracował w Zakładzie dla Dzieci Moralnie Zaniedbanych. Pełnił funkcję wychowawcy i kierownika zakładu. W 1924 rozpoczął pracę w Miejskim Domu Wychowawczym dla młodzieży kształconej w rzemiośle. W latach 1925-1926 pracował w bibliotekarstwie oświatowym. W 1926 zrezygnował z harcerstwa. Od 1929 do 1931 pracował w V Miejskim Domu Wychowawczym im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. Od 1930 działał w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od 1930 do 1934 pracował jako nauczyciel. Związany z zakładami opiekuńczo-wychowawczymi w Herbach i Związku Osadników Wojskowych. W 1934 przeprowadził się do Warszawy. Pracował w Instytucie Spraw Społecznych. W 1939 ukończył Wolną Wszechnicę Polską na podstawie rozprawy Kryteria działalności instytucji społecznych. Od 1939 pracował w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. W czasie II wojny światowej aktywnie uczestniczył w działalności opiekuńczej oraz w ruchu oporu. Pracownik podziemnego Zarządu Miejskiego. Po 1945 z polecenia Ministerstwa Przemysłu organizował akcję socjalną na Śląsku. Organizował opiekę nad dzieckiem w ramach Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1957 powołany na wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1959 do 1969 prowadził wykłady z pedagogiki w Studium dla Wychowawców w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Do 1974 organizował zajęcia z pedagogiki społecznej i wykłady dla kuratorów sądowych w Studium dla Sędziów i Kuratorów Nieletnich. W 1966 przeszedł na emeryturę.


Źródła: A. Kelm, Papuziński Stanisław (1903-1982). Pedagog społeczny, wychowawca, organizator pomocy i opieki społecznej, badacz, „Praca Socjalna” 2018, nr 1; T. Sujczyński, Szkoły specjalne i internaty dla dzieci moralnie zaniedbanych w Łodzi w latach 1921-1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1988, nr 4; W. Sala, W. Wyrobkowa-Pawłowska, Stanisław Papuziński 1903-1982, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1983, nr 3.