Mrugalska Krystyna

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Mrugalska Krystyna – ur. 2.10.1937 w Lublinie; pedagog, autorka koncepcji form wczesnej interwencji. Popularyzatorka nowych form rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym: zespołów rehabilitacyjno-wychowawczych, turnusów rodzinnych, „szkół życia”. Współautorka Karty Okresowego Zapisu Funkcjonowania Dziecka. Przyczyniła się do opracowania polskiej wersji modelu interakcyjnego niepełnosprawności. Absolwentka Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność upośledzenie umysłowe. Nauczycielka w szkole muzycznej i w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Działalność w dziedzinie rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym podjęła po urodzeniu niepełnosprawnego syna (1963). Zaangażowana w ruchu rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, sekretarz Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD (1964-1979), prezes w latach 1983-1991. Kierownik działu pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym w zarządzie głównym TPD (1966-1980). Założycielka Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie (1978). Kierownik Pracowni Rehabilitacji Upośledzenia Umysłowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (1980-1992). Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (1991-2008). Współzałożycielka i przewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (2003). Członek prezydium Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ekspert w pracach zespołów rządowych w zakresie polityki społecznej. Inicjatorka działań mających na celu zmiany legislacyjne w obszarze wsparcia dzieci głęboko upośledzonych, m.in. dostępu do edukacji i jej finansowania w placówkach niepublicznych. Autorka m.in. Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej specjalnej (1976).

Źródła: Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, I A5, 43, 1980, Mrugalska Krystyna; K. Mrugalska, Dzieci specjalnej troski [w:] Pedagogika Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, red. B. Butrymowicz, L. Gomółka, Warszawa 1975; Mrugalska Krystyna [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków 2008; Prezes Honorowa Krystyna Mrugalska została laureatką IV edycji Nagrody Prezydenta RP – Dla Dobra Wspólnego w kategorii Człowiek – Lider, psoni.org.pl/prezes-honorowa-krystyna-mrugalska-zostala-laureatka-iv-edycji-nagrody-prezydenta-rp-dla-dobra-wspolnego-w-kategorii-czlowiek-lider/ [dostęp: 2.02.2023]; Mentorzy, Krystyna Mrugalska, http://www.innowacje.psoni.org.pl/index.php/eksperci/ [dostęp: 2.02.2023].