Marciszewska-Posadzowa Stefania

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Marciszewska-Posadzowa Stefania – ur. 28.10.1874 w Warszawie, zm. 15.10.1955 w Poznaniu. Pedagog, nauczycielka. Ukończyła pensję Cecylii Plater-Zyberk. Aktywnie uczestniczyła w Towarzystwie Oświaty Narodowej. Pracowała jako nauczycielka domowa. Od 1896 do 1900 zatrudniona jako pedagog w prywatnej szkole ludowej w Libawie. W latach 1899-1900 podniosła przygotowanie zawodowe z zakresu pedagogiki. Pracowała w prywatnych szkołach żeńskich. Od 1900 do 1905 nauczycielka historii i geografii w pensji Cecylii Plater-Zyberk. W 1904 utworzyła w Chyliczkach koło Warszawy pierwszy kurs dla wychowawczyń dzieci wiejskich. W 1905 utworzyła kurs dla kierowniczej kadry ochron Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Propagowała, aby w każdej guberni powstała szkoła, która mogłaby kształcić nauczycielki. W Warszawie założyła Dom dla Dzieci Ulicy. W 1905 wydała publikację Uczelnia ochroniarek i nauczycielek ludowych pod kierunkiem Stefanii Marciszewskiej. W 1907 opublikowała pracę Rady i wskazówki dla kierujących ochronkami. W 1907 utworzyła w Warszawie trzyletnią szkołę dla ochroniarek i nauczycielek szkół ludowych, pisała podręczniki z dziedziny wychowania przedszkolnego. Stworzyła nowoczesną organizację ochron. Przedstawiła metody oraz zasady pracy pedagogicznej bazujące na samodzielności i aktywności małoletniego. Przyczyniła się do popularyzacji metod Montessorii w Polsce. W 1914 poślubiła Ludwika Posadzego. Od 1914 do 1920 była na zesłaniu w Kazaniu nad Wołgą. Pracowała jako instruktorka ochronek. Wspólnie z mężem powołała „Dom Polski” dla sierot. Od 1921 do 1935 pracowała jako instruktorka ochronek w Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. W latach 1931-1939 zarządzała Kołem Kierowniczek Przedszkoli Archidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej. Założycielka państwowej ochronki im. Stanisława Jachowicza w Poznaniu. W 1924 wydała Z metodyki wychowania przedszkolnego. Po II wojnie światowej zakończyła działalność publiczną.


Źródła: Ł. Kabzińska, Marciszewska-Podsadzowa Stefania [w:] Historia wychowania. Słownik biograficzny, red. A. Gąsiorowski, Olsztyn 1994; G. Kempa, Marciszewska-Posadzowa Stefania Marianna [w:] Słownik pedagogów polskich, red.W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998; W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978; I. Merżan, Stefania Marciszewska-Posadzowa, działaczka wychowania przedszkolnego, „Wychowanie w Przedszkolu” 1955, nr 12; D. Grabowska-Pieńkosz, Wychowawczi wychowawczyń – Stefania Marciszewska-Posadzowa (1874-1955) i jej poglądy na wychowanie przedszkolne [w:] W. Szulakiewicz, D. Grabowska-Pieńkosz, J. Falkowska, Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna XIX i XX wieku i okresu międzywojennego, Toruń 2019; Wychowawczyni wychowawczyń, https://charaktery.eu/artykul/wychowawczyni-wychowawczyn [dostęp: 5.04.2023].