Lutosławski Kazimierz

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Lutosławski Kazimierz – ur. 4.03.1880 w Drozdowie, zm. 5.01.1924 w Drozdowie; ksiądz rzymskokatolicki, pedagog, działacz społeczny i polityczny, ekonomista, lekarz. Absolwent szkoły średniej w Rydze (1898). Założyciel tamtejszej kasy pomocy dla ubogich uczniów. Student wydziału medycyny, higieny i wychowania na Uniwersytecie w Zurychu. Komendant tamtejszego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Aktywny działacz Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Studia ukończył w 1903. Następnie wyjechał na praktyki do Warszawy, Berlina i do Wielkiej Brytanii. Studiował fizykę oraz podjął naukę w Szkole Nauk Politycznych w Londynie. Autor podręcznika do nauki języka angielskiego. Dnia 23.06.1912 przyjął święcenia kapłańskie. Jeszcze w Anglii zapoznał się z ideą ruchu skautowego Roberta Baden-Powella. 11.05.1907 w Starej Wsi otworzył Czteroletnie Ognisko Wychowawcze Wiejskie, szkołę dla dzieci o charakterze elitarnym, wzorując się na angielskiej szkole Cecila Reddiego. W 1911 założył w Drozdowie zastępy harcerskie „Kruki” i „Czajki”. Założyciel drużyny „Dzieci Kosowskich”. W 1911 działalność harcerska K. Lutosławskiego przeniosła się do Warszawy. Tam założył oraz prowadził jedną z pierwszych drużyn harcerskich w stolicy. Współpracował oraz przyjaźnił się z Olgą i Andrzejem Małkowskimi. Pod pseudonimem „ks. Jan Zawada” autor publikacji Czuj Duch, Jak prowadzić pracę skautową i Śpiewnik polskiego skauta. Członek Naczelnej Komendy Skautowej od 1912. Jeden z redaktorów tekstu prawa oraz przyrzeczenia harcerskiego, autor projektu odznaki polskiego harcerstwa. W 1914 uzyskał stopień doktora teologii. W okresie I wojny światowej ewakuowany na Wschód. W Moskwie otworzył szkołę średnią dla młodzieży polskiej. Kapelan Brygady Strzelców Polskich. W 1918 wrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie, gdzie dalej rozwijał pracę nad ruchem skautowym. Publicysta  „Gazety Warszawskiej”, „Myśli Narodowej”, „Harcerza” oraz redaktor „Sprawy”.

Źródła: M. Bieżanowski, V Zlot Pamięci Druha "Szarego", https://web.archive.org/web/20150418044554/http:/www.harcerz.eu/kronika/642/, (dostęp 21.04.2023); K. Lutosławski, Czuj duch! Szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu, Kraków 1913; K. Lutosławski, Letniska młodzieży szkolnej. Podręcznik dla kierowników, Z. 1, Warszawa 1915; K. Lutosławski, Skauting jako system wychowania moralnego, Warszawa 1913; M. Rydzewski, Ks. Kazimierz Lutosławski, https://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=694, (dostęp 21.04.2023); T. Szymański, Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, wychowawcy i polityka, Drozdowo 2017.