Lachert Wacław

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Lachert Wacław – ur. 2.02.1872 w Ostrogu, zm. 19.10.1951 w Warszawie. Działacz społeczny, przedsiębiorca. Ukończył IV Gimnazjum w 1889 i Szkołę Handlową Kronenberga w 1891 w Warszawie. Pracował w podziemiach Instytutu Oftalmicznego, wypożyczając książki robotnikom. W 1892 rozpoczął pracę w warszawskiej ekspozyturze moskiewskiej fabryki włókienniczej Prochorowskaja Trechgornaja Manufaktura. W 1896 objął funkcję zastępcy głównego księgowego w centrali w Moskwie. W 1907 objął funkcję naczelnego dyrektora. W 1914 został prezesem zarządu wielkich zakładów prochorowskich. W 1916 zrezygnował z pracy. Zaangażował się w działalność moskiewskiej Polonii. Był prezesem m. in. Patronatu Harceskiego, Polskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym. W 1918 powrócił do Polski. W latach 1918-1921 był naczelnym dyrektorem Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby. Od 1922 do 1923 założył Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowych w Warszawie. W latach 1923-1924 odbudował cukrownię Guzów. W 1927 założył szkołę w Ciechankowie, a w 1928 kółko rolnicze. Od 1931 do 1932 naczelny dyrektor i prezes zarządu Zjednoczonych Zakładów Scheibler i Grohmann w Łodzi. W 1935 komisarz rządu w Zakładach Żyrardowskich Hiellego i Dittricha. W 1937 przyczynił się do powstania Zjednoczenia Eksportowego Producentów Wyrobów Lniarskich. W 1936 wszedł do zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie II wojny światowej był prezesem zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym kierował m. in. działaniami na rzecz dzieci. Nie zgodził się na nawiązanie współpracy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem i udział w akcjach propagandowych. W 1945 został dyrektorem Centrali Tekstylnej w Łodzi. W latach 1946-1947 był rzeczoznawcą do spraw włókienniczych w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym w Szczecinie.


Źródła: B. Chomątowska, Lachert i Szanajca. Architekci awangardy, Wołowiec 2014; A. Galos, Lachert Wacław [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971; E. Lachert-Stryjkowska, Okoliczności/Etapy powstania Dworu Lachertów [w:] Historia Rodu Lachertów i Reytanów, https://www.puchaczow.pl/asp/pliki/20160129_Lodowisko_Orlik/broszura.pdf [dostęp: 2.04.2023]; http://pck.malopolska.pl/10-czy-wiesz-ze-polski-czerwony-krzyz-nigdy-nie-przyjal-zadnych-gratyfikacji-ani-nie-udzielil-poparcia-dla-wladz-hitlerowskich-narazajac-sie-tym-samym-na-surowe-konsekwencje/ [dostęp: 2.04.2023].