Kursy dla piastunek

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Kursy dla piastunek – kursy przeznaczone dla wychowanek zakładów opiekuńczych mające na celu wyposażenie ich w niezbędne kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w charakterze piastunki. Kursy prowadzone były przez Warszawskie Towarzystwo Medycyny Zapobiegawczej, realizowane zaś w najstarszym w Polsce zakładzie opiekuńczym dla dzieci porzuconych (założony w l. 30. XVIII w. przez francuskiego misjonarza ks. Gabriela Baudouin). Uczono i mieszkano w zakładzie (uczennice zamieszkiwały w zakładzie bezpłatnie, nie ponosiły też kosztów utrzymania). Wytyczne szkolenia obejmowały przygotowanie młodych kobiet do pielęgnowania i prowadzenia noworodka, niemowlęcia i dziecka do lat trzech. Nauka trwała 9 miesięcy i obejmowała podstawowe zagadnienia, takie jak: gospodarstwo domowe (12 tyg.), pielęgnowanie i prowadzenie dziecka (18 tyg.), samodzielną praktykę̨ w oddziałach (4 tyg.), praktykę̨ w domach prywatnych (2 tyg.). Zajęcia odbywały się zarówno w dni powszednie, jak też w niedziele i święta po 8 godzin dziennie. Nauka kończyła się złożeniem egzaminu, po czym uzyskiwano uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w zakładach opiekuńczych dla dzieci do lat trzech, ewentualnie w domach prywatnych. Na kurs przyjmowano kobiety w wieku 17-20 lat, które ukończyły 7 oddziałów szkoły powszechnej. Pierwszeństwo mieli wychowankowie zakładów opiekuńczych prowadzonych lub subsydiowanych przez gminę m. st. Warszawy. Na pierwszy kurs (1936) przyjęto 34 wychowanki zakładów opiekuńczych. Kurs działał także w trakcie II wojny światowej. W tym czasie w zakładzie znalazło się wiele dzieci potrzebujących opieki (w tym dzieci pochodzenia żydowskiego). W sierpniu 1944 w zakładzie znajdowało się około 60 kursantek. Po zakończeniu II wojny światowej kurs przekształcono w Szkołę Zawodową, a następnie Liceum Medyczne Opiekunek Dziecięcych.

Źródła: M. Kolankiewicz, Schronienie. Historia Domu Małych Dzieci ks. G.P. Baudouina, Warszawa 1997; J. Lubczyński, Dom ks. Boduena. Sprawozadnie z działalności w r.1936/37, Warszawa, 1937; M. Łeszażanka, Kurs Piastunek przy Domu ks. Boduena, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 9; A. Słomczyński, Dom ks. Boduena 1939-1945, Warszawa 1975.