Konkursy pielęgnacji niemowlęcia

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Konkursy pielęgnacji niemowlęcia – akcyjna forma edukacji kobiet w zakresie pielęgnowania niemowląt i propagowania zachowań zgodnych z aktualnymi zdobyczami nauki i praktyki realizowana w Warszawie w latach 30. XX w. Akcja realizowana była przez ośrodki zdrowia i opieki w Warszawie. Zapoczątkowano ją w 1935. Zapisy trwały od 1.12.1935 do 01.02.1936. Konkurs zakończył się 01.05.1936. Zapisy na drugi konkurs prowadzono w sierpniu i we wrześniu 1937. Konkurs trwał do 15 maja 1938. Konkursy przeznaczone były dla matek niemowląt do 6 miesiąca życia. W regulaminie konkursu nacisk kładziono na ocenę indywidualnych wysiłków matki. Chodziło o wyrównanie szans matek znajdujących się w różnej sytuacji materialnej. Do pierwszego konkursu zakwalifikowano 120 matek. Do drugiego zapisało się 800 kobiet. Do końca uczestniczyło 565. Kobiety zobowiązywały się do ścisłego przestrzegania zaleceń poradni i regularnych wizyt i badań dzieci. Konkurs zakończył się uroczystościami z udziałem prezydenta miasta Warszawy. Nagrody wręczano w sali Rady Miejskiej. Oprócz pamiątkowych dyplomów przewidziano nagrody pieniężne w formie książeczek oszczędnościowych Komunalnej Kasy Oszczędności (50 względnie 25 zł). Uroczystości w ratuszu zostały uzupełnione organizowanym przez ośrodki zdrowia i opieki „dniem matki i dziecka”. Uczestniczki konkursu – jak podawano – należały do grupy matek niezamożnych. Dodatkową zachętą do uczestniczenia w konkursach, oprócz nagród dla wygranych, było wsparcie materialne udzielane matkom (wyprawka, ubranka dla dzieci), a także bony na fotografie dziecka w wybranych zakładach fotograficznych. Konkurs stał się argumentem dowodzącym tezy o realności możliwości wprowadzeni rygorystycznych zasad „racjonalnego pielęgnowania niemowląt”. Przyczynił się również do wzrostu zainteresowania poradami udzielanymi w poradniach ośrodków zdrowia i opieki.

Źródła: Druga seria zapisów do konkursu pielęgnowania niemowląt, „Opiekun Społeczny 1937, nr 13; T. Dworecka, Formy opieki nad matką i dzieckiem w Warszawie na łamach miesięcznika „Opiekun Społeczny” wydawanego w latach 1936-1939, „Medycyna Nowożytna” 2005, t. 12, nr 2; [Fotografia laureata konkursu], „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6; E. Grzegorzwski, Pomoc w pielęgnowaniu i wychowaniu dzieci, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6; M. Niepokoyczycka, Konkurs pielęgnacji niemowlęcia, „Opiekun Społeczny” 1936, nr 3.