Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu – instytucja dydaktyczna przeznaczona dla kadr społecznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Została uruchomiona 13.06.1927 na mocy rozporządzenia kardynała Augusta Hlonda. Pierwszym dyrektorem został ks. dr Edward Kozłowski. Placówka archidiecezji poznańskiej posiadała osobowość prawną. Podlegała Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu. Zarząd szkoły stanowiło kuratorium. Dochód szkoły stanowiły środki z sprzedaży czasopisma „Przewodnik Społeczny” oraz z Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. Placówka organizowała kursy: krótkoterminowe oraz dwuletni kurs pracy społecznej. Pierwszy kurs specjalistyczny został uruchomiony przed oficjalnym rozpoczęciem działalności – 21.09.1926 we współpracy z poznańskim Związkiem Towarzystw Dobroczynności „Caritas”. W latach 1931-1937 uruchomiono siedem edycji kursów. Na szkoleniach przygotowywano osoby do pracy z dziećmi. Od 8.03.1927 do 8.04.1927 Komitet Organizacyjny Szkoły Społecznej i poznański „Caritas” przeprowadziły kurs dla kierowniczek ochron. Była to forma podniesienia kwalifikacji dla osób pracujących w ochronkach dla dzieci. W dniach 11-23.12.1927 uruchomiono kurs dla kierowników organizacji robotniczych. Utworzono go we współpracy z Sekretariatem Generalnym Związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu. W 1928 uruchomiono szkolenie dla członków Towarzystw Pracujących Kobiet oraz kurs pracy charytatywnej we współpracy z „Caritas”. Od 28.02. do 30.03.1928 oraz od 17.04. do 25.05.1928 organizowano wieczorny kurs społeczny dla kobiet. Szkoła regularnie uruchamiała specjalistyczne kursy krótkoterminowe. Od 1933 funkcjonowała jako Studium Społeczne Katolickiej Szkoły Społecznej. Od 1935 Wyższe Katolickie Studium Społeczne. W 1937 uzyskała status szkoły wyższej nie akademickiej. Zakończyła działalność we wrześniu 1939.


Źródła: M. Brenk, Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu (1927-1939), „Praca Socjalna” 2019, nr 3; M. Piaszyk, Rola Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu w zawodowym dokształcaniu zakonnic, „Roczniki Nauk Społecznych” 1979, t. 8; Prospekt dwuletniego kursu pracy społecznej Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu: rok 1929/30, Poznań [1929]; R. Bender, Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu [w:] Encyklopedia Katolicka, t.8, red. W. Granat i in., Lublin 2000; M. Banaszak, Narodziny Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, „Chrześcijanin w Świecie” 1974, nr 4.