Jaroszewiczowa Helena

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Jaroszewiczowa Helena – z d. Chełmicka. Ur. 7.11.1892 w Dziewanowie, zm. 21.06.1940 w Palmirach. Działaczka polityczna, społeczna. W latach 1912-1914 studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zarządu Organizacji Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej „Promień”. Jedna z organizatorek Oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego w Krakowie. Od 1912 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie I wojny światowej pełniła funkcję m.in.: kurierki, wywiadowczyni, rozpowszechniała prasę. Żołnierka Oddziału Lotnego Wojsk Polskich. W latach 1917-1918 należała do Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1919 poślubiła Tadeusza Jaroszewicza. W latach 1919-1921 sekretarka Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”. W latach 1922-1933 członkini władz Polskiego Białego Krzyża. Należała do Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa. Organizatorka Kursów dla Dorosłych w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Od 1928 kierowniczka Wydziału Opieki nad Matką i Dzieckiem. Uczestniczyła w konferencjach międzynarodowych dotyczących opieki nad matką i dzieckiem. W 1930 wiceprzewodnicząca Kongresu Kolonii Letnich w Genewie. Członkini Międzynarodowej Rady ds. Kolonii Letnich w Paryżu. W 1930 posłanka na Sejm III kadencji z partii BBWR. Aktywnie uczestniczyła w pracach komisji: budżetowej, ochrony pracy, opieki społecznej i inwalidzkiej. W latach 1935-1938 senator IV kadencji. Pracowała w komisjach budżetowej, opieki społecznej, regulaminowej i spraw zagranicznych. Uczestniczyła w Służbie Zwycięstwu Polski, a później Związku Walki Zbrojnej. 15.04.1940 aresztowana przez Gestapo. Więziona na Pawiaku. Zamordowana w zbiorowej egzekucji w Palmirach.


Źródła: Jaroszewiczowa Helena (Halina?) Maria [w:] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988; M. Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. 2, red. A. K. Kunert, Warszawa 2000; Jaroszewiczowa Helena, https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/192158/edition/194269/content [dostęp: 24.03.2023]; Halina Jaroszewiczowa, https://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/halina-jaroszewiczowa [dostęp: 24.03.2023].