Hryniewicz Edward

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Hryniewicz Edward – ur. 23.07.1906 w Sankt Petersburgu, zm. 1942 w Oświęcimiu. W 1918 wraz z rodziną przybył do Polski. Od ok. 1925 działał w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego. Od 1926 należał do Czerwonego Harcerstwa. W 1927 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Przedstawiciel białostockiego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1933 przeprowadził się do Warszawy. Pracował w Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych. Kierownik I Robotniczego Ośrodka Wychowania Fizycznego. Był odpowiedzialny za dział szkoleniowy. Publikował cykl wykładów o tematyce szkolno-wychowawczej w czasopiśmie „Sztafeta Robotnicza”. W 1934 został delegatem na XXIII Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1936-1937 redagował „Robotniczy Kalendarz Sportowy”. Ze strony Zarządu Głównego Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych został powołany do organizacji Kursów Przodowników Turystyki Robotniczej. Nadzorował letnie i zimowe obozy młodzieżowe w różnych miejscach w kraju. Od 1935 działał w Polskim Komitecie Opieki nad Dzieckiem oraz w redakcji czasopisma „Życie Dziecka”. Następnie redaktor pisma. Dokonał zmiany profilu i przekształcił je w 1938 w „Życie Młodzieży”. Aktywnie pracował z młodzieżą w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1937 należał do Centralnego Wydziału Młodzieży. Uczestniczył w odprawach i spotkaniach młodzieży. W 1939 ukończył studia magisterskie w sekcji społeczno-oświatowej Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej. We wrześniu 1939 członek Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy. Aresztowany przez Gestapo 3.10.1940, przebywał w więzieniu na Pawiaku. W 1941 został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zginął.


Źródła: A. Pacholczykowa, Hryniewicz Edward [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t.2, Warszawa 1987; J. Ochyńska, Hryniewicz Edward [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław 1962-1964; J. Żarnowski, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935-1939, Warszawa 1965.