Holder-Eggerowa Maria

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Holder-Eggerowa Maria – z d. Szreter, ur. 1875 w Krzemieńczuku, zm. 13.05.1941 w Korytnicy. Działaczka społeczna. W 1892 poślubiła Teodora Holder-Eggera. Po śmierci córki aktywnie uczestniczyła w Towarzystwie (Stowarzyszeniu) Zjednoczonych Ziemianek. W 1910 założyła w Korytnicy kółko Towarzystwa. W czasie I wojny światowej wspólnie z mężem rozpoczęła działalność charytatywną. W 1916 została kierującą sekcją opieki społecznej i kulturalno-oświatowej Rady Głównej Opiekuńczej powiatu węgrowskiego. Z jej inicjatywy założono ok. 20 ochronek dla dzieci. W czasie I wojny światowej była prezesem Komitetu Polsko-Amerykańskiego Pomocy Dzieciom oraz Polskiego Czerwonego Krzyża na powiat węgrowski. Od października 1916 aktywnie uczestniczyła w Polskiej Macierzy Szkolnej. Tego samego roku współtworzyła z ks. Ignacym Cynarskim Katolicki Związek Młodzieży. Po 1918 została prezeską powiatowego oddziału (Węgrów) Polskiej Macierzy Szkolnej, Związku Ziemianek, Polskiego Białego Krzyża. Członkini Sejmiku Powiatowego, Rady Szkolnej i przewodnicząca dozoru szkolnego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej na stacji w Małkini utworzyła punkt sanitarny. Członkini zarządu powiatowego Związku Ludowo-Narodowego. W 1922 została posłanką do Sejmu I kadencji. Należała do klubu parlamentarnego Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Pełniła funkcję sekretarza w sejmowej Komisji Opieki Społecznej, Oświatowej i Budżetowej. Współzałożycielka oraz wiceprzewodnicząca Komitetu Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi. W swoich wystąpieniach oraz piśmiennictwie broniła praw politycznych i równouprawnienia kobiet. Propagowała czynny udział kobiet w pracach samorządu terytorialnego, gospodarczego i szkolnego. Uczestniczyła w diecezjalnej Akcji Katolickiej.


Źródła: A. Kołodziejczyk, Maria Holder-Eggerowa (1875-1941). Z dziejów obozu narodowego na Podlasiu, „Szkice Podlaskie” 1999 t. 7; M. Smogorzewska, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939. Słownik biograficzny, t. 2, red. A. K. Kunert, Warszawa 2000; Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, Warszawa 1928.