Gromski Marceli

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Gromski Marceli – ur. 9.09.1884 w Warszawie, zm. 20.10.1969 w Bytomiu; lekarz pediatra, propagator rozwoju opieki nad matką i dzieckiem oraz higieny społecznej widzący przyczynę śmiertelności niemowląt w niedostatecznym poziomie opieki okołoporodowej nad kobietami i ich dziećmi. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego (1903-1906), następnie pediatrię na Uniwersytecie Jagiellońskim (do 1909). Ordynator w Szpitalu św. Anny Marii w Łodzi (1911-1914). W swojej pionierskiej pracy Dwa przypadki choroby Rogera (maladie bleau) omówił sytuację wady wrodzonej serca w zespole odwrócenia trzewi (1912) na podstawie przeprowadzonych obserwacji klinicznych w łódzkim szpitalu. Lekarz w szpitalu wojskowym w Kijowie (1917-1918), pracownik Kliniki Chorób Dziecięcych w Warszawie (1920-1921).Wicedyrektor Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom (od 1922), kierownik Wydziału Organizacyjnego Opieki Otwartej nad Matką i Dzieckiem. Starszy Asystent w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Kopernika w Warszawie (od 1934). Wykładał na Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. W okresie II wojny światowej pracował jako pediatra w warszawskim szpitalu dla dzieci. Po wojnie skierowany do Bytomia w celu zorganizowania lecznictwa pediatrycznego (1945). Pełnił funkcje dyrektora bytomskiego Szpitala Dziecięcego i kierownika stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem. Ordynator Oddziału Dziecięcego w Zespolonym Szpitalu Dziecięcym (1961-1965). Publikował na łamach czasopisma „Opieka nad Dzieckiem”, którego był redaktorem, a także w „Warszawskim Czasopiśmie Lekarskim”. Autor m. in. Stacja opieki nad matką i dzieckiem: organizacja i prowadzenie (1926), Żłobki dzienne dla niemowląt (1927), Jak wychować zdrowe dziecko (1928), Jak ustrzec niemowlę od biegunek letnich (1936), Mleko krowie w odżywianiu niemowlęcia (1937).

Źródła: M. Gromski, O potrzebie pomocy państwowej dla organizacji otwartej opieki nad matką i niemowlęciem, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 7-8; M. Gromski, Podstawy narodowej opieki nad dzieckiem, ,,Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 3; M. Gromski, Sprawa dziecka nieślubnego w związku z zadaniem opieki społecznej, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 5; M. Gromski, Zasady organizacji opieki nad matką i niemowlęciem, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 1; M. Gromski, Żłobki dzienne dla niemowląt. Organizacja i prowadzenie, Warszawa 1927; M. Gromski, W sprawie Narodowego Komitetu Opieki nad matką i dzieckiem, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1924, nr 5; J. Skalski, D. Pypłacz, I. Kovalenko, Wrodzona wada serca w situs inversus w dawnym polskim piśmiennictwie medycznym, „Folia Cardiologica” 2003, nr 5; W. Wyrobkowska-Pawłowska, Gromski Marceli [w:] Słownik biograficzny pracowników społecznych, t. 1, Warszawa 1993.