Gorazdowski Zygmunt

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Gorazdowski Zygmunt – ur. 1.11.1845 w Sanoku, zm. 1.01.1920 we Lwowie; ksiądz, święty katolicki, pedagog i działacz społeczny. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Uczestnik walk powstania styczniowego. W latach 1864-1866 studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. W 1866 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Święcenia uzyskał 25.07.1871. Zaangażowany w rozwijanie działalności katechetycznej, m. in. poprzez pracę wydawniczą i redaktorską. Autor Katechizmu oraz Zasad i przepisów dobrego wychowania, które przeznaczone były dla rodziców i pedagogów. Ponadto publikował artykuły o tematyce duszpasterskiej, społecznej i wychowawczej („Herold Polski”, „Gazeta Codzienna”). Założyciel Towarzystwa Bonus Pastor. Asesor i sekretarz Instytutu Ubogich Chrześcijan we Lwowie i założyciel Związku Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Inicjator taniej kuchni ludowej, która wydawała dziennie kilkaset posiłków dla ubogich, m. in. studentów i dzieci. Twórca Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych i Wyzdrowieńców, domu pracy dla starców i Internatu im. Św. Jozafata dla studentów Seminarium Nauczycielskiego, którego był dyrektorem oraz Zakładu Dzieciątka Jezus dla porzuconych dzieci i samotnych matek. Organizacja do 1920 uratowała życie ok. 3 tys. niemowląt. Wspierał także działalność Towarzystwa Salezjańskiego, Towarzystwa Pracy Kobiet dla Biednych Szwaczek, Towarzystwa św. Salomei dla Ubogich Wdów. W 1882 powołał Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Nauczyciel religii w lwowskim stowarzyszeniu pracy kobiet. 20.04.1905 mianowany tajnym szambelanem Piusa X. Od 1908 członek Towarzystwa Miłosierdzia „Opatrzność” we Lwowie. Kanonizowany 23.10.2005.

Źródła: Z. Gorazdowski, Zasady i przepisy dobrego wychowania według Albana Sztolca dla użytku rodziców, nauczycieli, duchownych i innych wychowawców, Lwów 1886;  D. D. Siuta, Apostoł Bożego Miłosierdzia. Św. ks. Zygmunt Gorazdowski (1845-1920), Kraków 2007; S. Szydelski, Żywoty wybitnych kapłanów, „Gazeta Kościelna” 1934, nr 14.