Garlicka Zofia

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Garlicka Zofia – z d. Wojtkiewicz, ur. 19.06.1874 w Niżnym Nowogrodzie, zm. 18.12.1942 w Oświęcimiu. Działaczka na rzecz praw matki i dziecka. W 1895 rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Genewie. W 1899 zdobyła dyplom doktora medycyny na podstawie pracy O wyroślach chrzęstnych szyi. W trakcie studiów prowadziła aktywną działalność na rzecz młodzieży polskiej studiującej w Szwajcarii. W 1900 przeprowadziła się do Warszawy. Tego samego roku poślubiła Stanisława Garlickiego. Praktykę lekarską podjęła w Zawierciu oraz w Częstochowie. Ukończyła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii w klinice prof. Henryka Jordana w Krakowie. Od 1900 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1906 wycofała się z czynnej działalności partyjnej. W 1907 przeprowadziła się z Częstochowy do Łodzi. Pracowała jako lekarka w fabryce włókienniczej Scheiblera. Od 1908 zbierała materiały statystyczne do pracy Potrzeba opieki nad matką pracującą i jej dzieckiem. Utworzyła przytułek położniczy Towarzystwa Dobroczynności. Dopominała się o odpowiednią opiekę nad dzieckiem. Proponowała stworzenie organizacji opieki nad niemowlętami, których matki musiały pracować poza domem. Należała do organizacji „Kropla Mleka”. Pracowała w szkole położniczej. W 1918 przeprowadziła się do Warszawy. Od 1925 przewodnicząca Zrzeszenia Lekarek Polskich. Od 1930 pracowała jako ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Aktywnie uczestniczyła w działalności Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem. W czasie II wojny światowej pracowała w zakładzie leczniczym, wykonywała prywatną praktykę. W 1941 aresztowana przez Gestapo. Umieszczona w więzieniu na Pawiaku. W 1942 została przewieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zginęła.


Źródła: S. Kalabiński, A. Pacholczykowa, Garlicki Stanisław Garlicka Zofia [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, Warszawa 1987; M. Ciesielska, Dr Zofia Garlicka (1874-1942) – lekarz ginekolog, przewodnicząca Zrzeszenia Lekarek Polskich, więźniarka Pawiaka i Auschwitz-Birkenau, „Acta Medicorum Polonorum” 2014, R. 4; Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej, red. J. B. Gliński, t.1, Wrocław 1997; T. Męczkowska, J. Putowska, A. Wrzosek, Garlicka Zofia [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948-1958; J. Putowska, Wspomnienie o dr Zofii Garlickiej, „Archiwum Historii Medycyny” 1973, t. 36, z.1/2; Garlicka Zofia [w:] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945: Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988.