Fundacja Polsat

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Polsat – fundacja związana z prywatną Telewizją Polsat zarejestrowana 10.01.1996.  Podjęła działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci, wspomagania ich rozwoju, inicjatyw edukacyjnych i charytatywnych pod hasłem „Polsat Dzieciom”. Pomocy udzielano z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zakres pomocy obejmował zapomogę pieniężną lub rzeczową. Finansowała zabiegi i operacje, leki, terapie, indywidualny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i ortopedyczny, remonty i modernizacje placówek medycznych. Pierwszą medialną akcją był konkurs Telewizji Polsat i Fundacji Polsat „Wystarczy chcieć” (26.10-28.12.1997). Zebrano 7 mln zł przekazanych na budowę i rozbudowę Centrum Zdrowia Dziecka oraz sprowadzenie do Polski programu rodzinnych przeszczepów wątroby (do 2020 r. wykonano 400 przeszczepów). W czasie powodzi w 1997 Fundacja przekazała środki na pomoc żywnościową, dotacje dla szpitali, szkół, przedszkoli i Domy Samotnej Matki, sfinansowała budowę domów jednorodzinnych. W latach 1999-2004 realizowała akcję „Podaruj dzieciom słońce”. Inwestowała m.in. w: utworzenie Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie (1998-1999) i Dziecięcego Centrum Oparzeniowego w Instytucie Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000), remont i wyposażenie Oddziału Ortopedycznego w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym (2002-2010), budowę Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka (2006-2016), rozbudowę Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat w Gdańsku (2018). Do 2021 wpierała m.in. Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek w Otwocku, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Do 2021 pomogła ok. 40 tys. dzieci (łączna kwota ok. pomocy 260 mln zł) i udzieliła wsparcia finansowego 2600 szpitali i ośrodkom medycznym.

Źródła: Raport Fundacji Polsat na lata 1996-2011; http://www.rejestrraportow.pl/wp-content/uploads/2016/12/Fundacja-Polsat-1996-2011.pdf (dostęp:6.01.2023); Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Polsat, https://www.fundacjapolsat.pl/bin/ec0a2136b93b2114e6bf73a49d250f1f.pdf (dostęp:6.01.2023); Sprawozdanie finansowe dla Fundacji Polsat za okres 01.01.2021031.12.2021, Warszawa 2022; Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci już 22 lata, https://www.fundacjapolsat.pl/bin/203896eac82eeb0d74556706207ccfe4.pdf (dostęp:6.01.2023).