Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – ustanowiona 23.11.1998 w Warszawie, status organizacji pożytku publicznego uzyskała 01.04.2004. W pierwszym składzie Prezydium Kolegium znaleźli się Małgorzata Altewęgier i Grażyna Grudowska. Została powołana do prowadzenia działalności: naukowej (promowanie rozwoju wiedzy, fundowanie stypendiów), oświatowo-kulturalnej (przekazywanie środków i organizowanie różnych form kształcenia, rozwój dziedzictwa, darowizny na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii), charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej (pomoc w usamodzielnieniu się, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych), rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia (zbiórki publiczne, przekazywanie środków dla szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, zakup lekarstw, sprzętu medycznego). W 2021 Fundacja miała ponad 40 tys. podopiecznych – dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Kieruje 3 ośrodkami rehabilitacyjnymi („Amicus”, „Biomicus”, „Cemicus”) prowadzącymi: rehabilitację ruchową, terapię kręgosłupa, integracji sensorycznej, terapię psychologiczną i logopedyczną, masażu leczniczego, artterapię. Prowadzi „Klub Myszki Norki” organizując bezpłatne integracyjne zajęcia edukacyjne, artystyczne i sportowe dla dzieci w 6 województwach, „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” dla osób z niepełnosprawnościami. Organizuje bezpłatne wydarzenia dla podopiecznych „Zdążyć z Pomocą” – seanse kinowe, spotkania w muzeach, zwiedzanie, zabawy. Organizuje konkursy, zabawy, akcje bożonarodzeniowe. Ambasadorką Fundacji została Beata Tyszkiewicz. Fundacja i prezes Stanisław Kowalski otrzymali wiele nagród, m.in.: EuroCertyfikat w kategorii Certyfikat Wiarygodności Firmy/Instytucji (2011), Nagrodę Lodołamacz (2015), Medal Solidarności Społecznej (2013), Medal „Serce ziemi” (2016).

Źródła: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020, Warszawa 2021; Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021, Warszawa 2022; Statut Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, https://dzieciom.pl/o-fundacji/statut-krs-sprawozdania (dostęp: 28.06.2023); T. Żołądek, J. Kruszewska, Choroby rzadkie, „Postępy Biochemii” 2018, nr 4.