Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – interwencyjna infolinia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Powstała z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Działalność rozpoczęła się 20.11.2008. Operatorem została Telekomunikacja Polska, następnie Orange. Pełni rolę telefonu zaufania i telefonu interwencyjnego. Celem powstania infolinii było zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z problemami psychologicznymi, zaniedbywanych przez opiekunów oraz tych, wobec których stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna. Ideą stojącą za uruchomieniem telefonu interwencyjnego było także zwrócenie uwagi społecznej na problemy młodzieży i stworzenie przestrzeni, w której dorośli mogą pomóc dzieciom i nastolatkom w trudnym okresie dorastania i budowania tożsamości. Dorośli posiadają możliwość zgłoszenia problemu dziecka poprzez infolinię. Na infolinię można dodzwonić się pod numerem 800 12 12 12. Telefon został udostępny we wszystkie dni, także święta, całodobowo (od 2020) i bezpłatnie. Dyżurnymi zostali pedagodzy, psychologowie, terapeuci, a także prawnicy. Dzwoniący mogli liczyć na natychmiastowe i profesjonalne wsparcie psychologiczne i prawne. W dni robocze w godz. 9:00-14:00 udzielane miały być konsultacje: poniedziałek – sprawy socjalne, wtorek – ochrona zdrowia, środa – prawo rodzinne i postępowanie w sprawach nieletnich oraz prawo i postępowanie karne dotyczące małoletnich, czwartek – edukacja i wychowanie, piątek – prawo rodzinne i postępowanie w sprawach nieletnich oraz prawo dotyczące małoletnich. Ponadto Dziecięcy Telefon Zaufania obsługiwał także czat internetowy oraz adres email. Najczęściej zgłaszanymi problemami były te dotyczące problemów emocjonalnych i przemocy w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej i szkolnej. Zwiększona ilość zgłoszeń na Telefon wpływać zaczęła od 2020, po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz po wybuchu wojny w Ukrainie 24.02.2022. Wówczas uruchomiono telefon zaufania w języku ukraińskim.

Źródła: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ (dostęp 31.10.2023); Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, https://swidnica.policja.gov.pl/dsw/aktualnosci/bieza/96814,Dzieciecy-Telefon-Zaufania-Rzecznika-Praw-Dziecka.html (dostęp 31.10.2023); III Konferencja Szkoleniowa Rzecznika Praw Dziecka dla Profesjonalistów. KONFLIKT rodzice, dzieci, nauczyciele, https://800121212.pl/konflikt-rodzice-dzieci-nauczyciele/ (dostęp 31.10.2023); Młodzi potrzebują pilnej pomocy psychologicznej – alarmujące wyniki badania Rzecznika Praw Dziecka, https://brpd.gov.pl/2021/11/05/mlodzi-potrzebuja-pilnej-pomocy-psychologicznej-alarmujace-wyniki-badania-rzecznika-praw-dziecka/ (dostęp 31.10.2023); Najnowsze badanie: dla młodzieży izolacja jest gorsza niż nauka zdalna, https://brpd.gov.pl/2021/01/05/najnowsze-badanie-dla-mlodziezy-izolacja-jest-gorsza-niz-nauka-zdalna/# (dostęp 31.10.2023); Telefon Zaufania z informacją o edukacji szkolnej, https://brpd.gov.pl/2019/03/11/telefon-zaufania-z-informacja-o-edukacji-szkolnej/ (dostęp 31.10.2023).