Don Suisse

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Don Suisse – właśc. Don Suisse pour les Victimes de la Guerre, szwajcarska rządowa organizacja na rzecz pomocy państwom poszkodowanym wskutek wojny, powołana do życia decyzją parlamentu w końcu 1944. Działalność opiekuńczą w Polsce podjęła w II połowie 1945, Misja Don Suisse w Polsce zaczęła działalność w grudniu 1945 (szefem Misji został Raymond Courvoisier). Organizacja weszła w skład powstałej w 1946 Rady Zagranicznych Towarzystw Charytatywnych w Polsce, stając się jednym z najważniejszych w pierwszych latach po wojnie zajmujących się opieką na dzieckiem zagranicznych towarzystw dobroczynnych obecnych w kraju. Na wsparcie różnych inicjatyw, przede wszystkim leczenie dzieci, łącznie w ciągu nieco ponad 3 lat wydało w Polsce 3,03 mln dolarów. Organizacja zapewniała wyposażenie w specjalistyczny sprzęt szpitalom i sanatoriom, zwłaszcza dziecięcym (m. in. Szpital Karola i Marii w Warszawie, specjalny ośrodek leczniczy w Rabce, Instytut dla Ociemniałych Dzieci w Laskach), dostarczała lekarstwa, zastrzyki i witaminy dla ok. 100 domów dziecka, przekazywała ruchome ambulatoria dentystyczne, dostarczała protezy dla dzieci, a także odzież oraz żywność dla ponad 200 domów dziecka w całym kraju. Najważniejszą spośród inicjatyw Don Suisse była uruchomiona w 1946 wioska dziecięca w Otwocku, w której na dwumiesięcznych turnusach wypoczynkowo-leczniczych jednorazowo przebywało 600 dzieci. Poza tym Don Suisse zapewniła hospitalizację w Szwajcarii 520 dzieciom zagrożonym gruźlicą, a także zorganizowała przyjazd do polskich klinik dziecięcych szwajcarskich pielęgniarek, finansowała studia i kursy w Szwajcarii dla lekarzy i pielęgniarek, jak też przekazywała dla polskich uczelni podręczniki akademickie. Don Suisse udzielała również wsparcia w organizowaniu działalności polskich instytucji opiekuńczych wyposażając od początku 1947 do połowy 1948 całkowicie lub częściowo 120 domów dziecka, a także 6 domów starców i 2 domy dla dzieci kalekich.

Źródła: P. Grata, Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, Rzeszów 2018; D. Jarosz, Zapomniani przyjaciele: zagraniczna pomoc charytatywna w Polsce Ludowej (1945-1949) [w:] Społeczeństwo – państwo – modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2002; A. Juźwik, Zagraniczna pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1950, „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” T. 11: 2011.