Cicimirska Natalia

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Cicimirska Natalia – ur. w 1881, zm. 10.05.1959 we Wrocławiu. Pedagog, ekspertka pedagogiki przedszkolnej. W 1903 ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie we Lwowie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w szkolnictwie ludowym. Kierowniczka przedszkola we Lwowie od 1912. Zapoznała się z projektem ogródków freblowskich. Wspólnie z Polskim Muzeum Szkolnym stworzyła wystawę pomocy dydaktycznych skierowanych do ochronek oraz szkół ludowych. Wyjechała na liczne podróże naukowe do Francji, Austrii, Szwajcarii i Niemiec. Zapoznała się z pedagogiką Friedricha Fröbla, Marii Montessori i Ovide Decroly’ego. Opracowała nowoczesne poradniki metodyczne dla przedszkoli. Przed 1914 roku zaczęła pracę nad publikacją Moja ochronka, która ukazała się we Lwowie w 1919. W 1925 wydała pracę Nowe systemy wychowania przedszkolnego. W 1931 wydawała Gry i zabawy w przedszkolach zagranicą. Współautorka Poradnika dla ochroniarek. Wraz z Marią Weryho zredagowała książkę Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym. W 1923 zakończyła kurs pedagogiczno-psychologiczny w Instytucie J. J. Rousseau w Genewie. W 1929 była kierowniczką przedszkola miejskiego przy szkole powszechnej żeńskiej im. Tańskiej we Lwowie. Podnosiła swoje kompetencje na Wyższym Kursie Nauczycielskim we Lwowie. Od 1932 prowadziła wykłady z metodyki wychowania przedszkolnego w Państwowym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli im. S. Jachowicza we Lwowie. Kierowniczka przedszkola ćwiczeń przy Państwowym Seminarium. W czasie II wojny światowej przebywała we Lwowie. W 1946 przeprowadziła się do Wrocławia. Rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli (współzałożycielka). Kierownik Sekcji Ośrodka Metodycznego przy Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. Rozpowszechniła poglądy Marii Montessori w kraju.


Źródła: B. Bilewicz-Kuźnia, Uniwersalne wartości pedagogiki Friedricha Froebla w poglądach polskich Froeblistów, „Prima Educatione” 2018, nr 2; W. Leżańska, Geneza i rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce do roku 1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2020, nr 1-2; M. Łapot, Placówki wychowania przedszkolnego we Lwowie do roku 1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016, nr 1-2; P. Kowalik, Zapomniani pedagodzy i nauczyciele przedszkoli w Polsce i na Śląsku, „Nauczyciel i Szkoła” 2012, nr 2; G. Kempa, Cicimirska Natalia [w:] Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Katowice 1998; A. Meissner, Natalia Cicimirska (1881-1959) [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 16, Opieka nad dzieckiem w Galicji, red. A. Meissner, Rzeszów 2002.