Chrzanowska Hanna

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Chrzanowska Hanna – ur. 7.10.1902 w Warszawie, zm. 29.04.1973 w Krakowie; pielęgniarka, pionierka rozwoju polskiego pielęgniarstwa domowego. Organizatorka pielęgniarstwa przyszpitalnego. Opowiadała się za poszanowaniem godności oraz uwzględnianiem potrzeb zdrowotnych i duchowych osób chorych. Odbyła kurs pielęgniarski w ramach pomocy ofiarom wojny polsko-bolszewickiej. Studiowała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1920), uczyła się w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa (1922-1924), przebywała na stypendium w Paryżu (1925). Stypendystka Fundacji Rockefellera, w Belgii zapoznawała się z pracą higienistki szkolnej (1926). Instruktorka pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie (1926-1929). Redaktor miesięcznika „Pielęgniarka Polska” (1929-1939). Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych uczestniczka prac nad Ustawą o pielęgniarstwie (1935). Inicjatorka utworzenia Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich (1937). W okresie II wojny światowej działała w Sekcji Pomocy Wysiedlonym Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Krakowie (1939-1945), organizowała opiekę nad dziećmi osieroconymi i dziećmi żydowskimi, poszukując rodzin zastępczych, organizując kolonie letnie oraz akcje dożywiania. Po wojnie stypendystka UNRRA. Delegowana przez Ministerstwo Zdrowia do Stanów Zjednoczonych (1946-1947), zapoznała się z nowymi metodami pracy w zakresie pielęgniarstwa domowego. Na zlecenie ministerstwa przeprowadziła badania ankietowe dotyczące szkolenia w dziale pielęgniarstwa otwartego (1950). Wykładała metodykę pielęgniarstwa otwartego w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie. Dyrektor Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie (1957-1958). Autorka podręcznika Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej oraz prac z dziedziny pielęgniarstwa. Błogosławiona Kościoła Katolickiego.

Źródła: W. Bogdal, Nauczycielka wielu pokoleń, „Pielęgniarka i Położna” 1973, nr 10; I. Ćwiertnia, Idea pielęgniarstwa rodzinnego w działalności Hanny Chrzanowskiej, „Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych”, Kraków 2011, nr 101; M. Florkowska, Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach, Kraków 2018; Hanna Chrzanowska [w:] Leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych, G. Turowski, Kraków 2015; J. Hertz, A. Rumun, Pielęgniarka. Wspomnienie o Hannie Chrzanowskiej, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 14; U. Perkowska, Hanna Chrzanowska (1902-1973). Instruktorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek, opiekunka chorych, „Alma Mater” 1998, nr 8; A. Scąber, Hanna Chrzanowska [w:] Święty proklamuje świętych. Krakowscy święci i błogosławieni wyniesieni do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II, Kraków 2010; A. Seredyńska, Miłosierdzie w posługiwaniu chorym w życiu służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, „Polonia Sacra” 2007, r.11, nr 20.