Bogdanowicz Jan

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Bogdanowicz Jan – ur. 17.12.1894 w Warszawie, zm. 27.07.1967; lekarz pediatra, klinicysta, społecznik. Prekursor nowych metod leczenia i poprawy warunków biologii rozwojowej dzieci. Prowadził badania w zakresie chorób zakaźnych, m.in. błonicy, krztuśca, płonicy, a także prawidłowego rozwoju dziecka. Krajowy konsultant z zakresu pediatrii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1922). Pracował w Miejskiej Pomocy Lekarskiej. Lekarz szkolny w Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej oraz lekarz Żłobka Towarzystwa Opieki nad Dzieckiem. Wykładał w kilku Instytutach i szkołach pielęgniarskich. W latach 1934-1943 ordynator Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie. W 1944, po upadku powstania warszawskiego, nadal kierował szpitalem, ewakuowanym do Włodzimierzowa. Współorganizator nowego gmachu przy ul. Działdowskiej (1946), będącego II Kliniką Pediatryczną Uniwersytetu Warszawskiego, następnie Oddziałem Pediatrycznym. Docent Uniwersytetu Warszawskiego (1948). Profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie (1951), następnie profesor zwyczajny (1959). Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego (1950-1964). Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologów. Założyciel i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W latach 1947-1952 redaktor naczelny „Pediatrii Polskiej”. Od 1950 członek rad naukowych: Instytutu Matki i Dziecka, Zakładu Surowic i Szczepionek, Instytutu Reumatologii, Akademii Wychowania Fizycznego. Autor ponad 200 prac, w tym: Właściwości rozwojowe wieku dziecięcego (1962), Pediatria i pediatra (1965). Od 1936 członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Jego imieniem został nazwany Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie (1977).

Źródła: S. Bajer, Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945, Warszawa 1985; H. Brokman, Działalność naukowa med. dr med. Jana Bogdanowicza, „Pediatria Polska” 1968, nr 2; Jan Józef Bogdanowicz, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jan-bogdanowicz,3672.html [dostęp: 25.01.2023]; Pamiętnik VIII Zjazdu Pediatrów Polskich odbytego w Krakowie w dniach 5, 6, 7 i 8 X. 1950 r., red. J. Bogdanowicz, Warszawa 1951; Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warszawskie 1388-1945, Warszawa 1975; H. Szczepańska, Jan Bogdanowicz [w:]Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów, Z. 1, red. E. Wilkoszewski, J. Armata, Warszawa 1985; M. Wiśniewska, M. Sikorska, Szpitale Powstańczej Warszawy, Warszawa 1991; Szpital Dobrej Woli. Szpital Wolski 1939-1945, red. H. Geber, H. Halweg, Warszawa 2004; Z. Woźniewski, Książka raportów lekarza dyżurnego. Szpital Wolski w okresie Powstania Warszawskiego, Warszawa 1976.