Barański Rajmund

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Barański Rajmund – ur. 13.08.1894 w Raciążu, zm. 22.05.1971 w Warszawie; lekarz pediatra, porucznik, polityk, działacz społeczny. Współtwórca współczesnej pediatrii polskiej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Kijowskiego (1917). Pracował w Klinice Pediatrycznej Uniwersytetu Kijowskiego. Po powrocie do Polski końcem 1918 wstąpił do Wojska Polskiego (do 1922). Podjął pracę w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Warszawskiego. Po jej zarekwirowaniu przez okupanta niemieckiego w 1943, odtworzył ją w Szpitalu przy ul. Śliskiej 51. Przynależał do Oddziału „Bakcyl” w Sanitariacie Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego szpital, pod kierownictwem Barańskiego jako komendanta, został udostępniony uczestnikom walk. Dzieci potrzebujące opieki lekarskiej, usytuowano w drugim pawilonie szpitala. Po zakończeniu działań wojennych Klinikę przeniesiono do budynku przy ul. Litewskiej 16. W latach 1945-1950 kierownik Oddziału Niemowlęcego, Obserwacyjnego, Gruźliczego w warszawskiej Klinice Chorób Dziecięcych nr 1. W latach 1948-1951 kierownik, następnie w latach 1951-1954, przewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Od 18.03.1949 pełnił funkcję członka Państwowej Rady Zdrowia. Od 29.03.1949 pracował na stanowisku wiceprezesa Naukowego Towarzystwa Lekarskiego. W 1951 kierownik I Kliniki Pediatrycznej Akademii Medycznej. Od 13.11.1956 do 24.04.1960 minister zdrowia, od 25.04.1960 do 15.05.1961 minister zdrowia i opieki społecznej. Od 1963 członek Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia. W obszarze jego zainteresowań znalazły się zagadnienia odżywiania i biegunek zakaźnych. Działał na rzecz zmniejszenia umieralności niemowląt przez opracowanie prawidłowych sposobów żywienia i diety pektynowej, propagowanie nawadniania dożylnego. Autor prac dotyczących m.in. pediatrii i rozwoju dziecka.

Źródła: Barański Rajmund [w:] Cmentarz Powązkowski w Warszawie, red. J. Durko, W. Fijałkowski, H. Szwankowska, Warszawa 2002, s. 208; R. Barański, Zadania i obowiązki pielęgniarki na stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 5; H. Jędrzejewska, Lekarze Powstania Warszawskiego 1 VIII - 2 X 1944, Warszawa 2006; I. Kanabas, Med. dr med. Rajmund Barański 1894-1971, „Kwartalnik Akademii Medycznej” 1971, nr 4; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991; Rajmund Barański, „Życie Warszawy” 1956, nr 274; M. Wojnarowski, Prof. Rajmund Barański, „Kwartalnik Akademii Medycznej” 1975, nr 1.