Ajnenkiel Eugeniusz

Z Słownik historyczny "Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku"

Ajnenkiel Eugeniusz – ur. 1.04.1900 w Łodzi, zm. 7.01.1981 tamże; historyk, działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, poseł. W 1911 ukończył czteroklasową szkołę Polskiej Macierzy Szkolnej. W czasie I wojny światowej chodził na wykłady Uniwersytetu Ludowego im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1918-1920 absolwent Kursów Towarzystwa Oświatowego „Naprzód”. Od 1915 członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Po utworzeniu zarządu komisarycznego został oddelegowany do Komisji Powszechnego Nauczania Wydziału Oświaty i Kultury w Łodzi. Po utworzeniu łódzkiego oddziału Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego pracował w zarządzie. Aktywny prelegent sekcji naukowo-odczytowej. Współpracował z Dorotą Kłuszyńską przy utworzeniu Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka. Od 1923 do 1926 sekretarz oddziału Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Założyciel oraz prezes zarządu Biblioteki Związków Zawodowych im. A. Struga w Łodzi. Od 1923 pracował w Zarządzie Miejskim w Łodzi. W połowie lat 30. XX wieku należał do łódzkiego zarządu Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Na początku II wojny światowej aresztowany. Przeniesiony do Krakowa. Pracował w Krakowskiej Miejskiej Kolei Elektrycznej. 3.05.1945 powołany do Krajowej Rady Narodowej. Uczestniczył w pracach komisji Organizacyjno-Samorządowej, Wyznaniowej i Narodowej. Aktywnie uczestniczył w odbudowie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Członek zarządu wojewódzkiego. Od 1945 do 1948 wiceprezydent Łodzi. Od 1947 poseł na Sejm Ustawodawczy z Bloku Demokratycznego. W 1948 usunięty z Polskiej Partii Socjalistycznej. Przewodniczący zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1956 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1957 współzałożył Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. W latach 1959-1967 przewodniczący zarządu. Poseł na Sejm PRL II i III kadencji.


Źródła: J. Kita, R. Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000; A. Pacholczyk, Ajnenkiel Eugeniusz [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994; P. Samuś, Ajnenkiel Eugeniusz, [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1, Warszawa 1985; J. Wasiak, Eugeniusz Ajnenkiel (1 VI 1900 – 7 I 1981), „Rocznik Łódzki” 1982, t. 31; Prezesi TPŁ – historia i teraźniejszość, https://www.tplodzi.eu/prezesi.html [dostęp: 9.02.2023].